CONSULTANȚĂ TEHNICĂ PENTRU PRODUCȚIA VEGETALĂ

APELAȚI LA SERVICIILE MELE PENTRU A OBȚINE:

Cunoştinţe tehnice. Faptul că unii fermieri nu deţin unele cunoştinte de specialitate, deşi au o experienţă îndelungată în activitatea de producţie vegetală, nu reprezintă incompetenţă profesională, deoarece, ritmului rapid al schimbărilor petrecute pe plan economic, tehnologic şi social, poate influenţa corectitudinea deciziilor luate de managerii agricoli şi totodată profitabilitatea exploataţiilor agricole.

Asistenţă specializată temporară. Unii fermieri deţin competenţe şi experienţa necesară soluţionării unor probleme tehnice, dar datorită lipsei de timp, sunt obligaţi să apeleze la servicii de consultanţă. Un consultant tehnic poate rezolva aceste probleme la timp şi cu mai mult profesionalism.

Opinii profesionale imparţiale. Chiar şi cei mai buni manageri agricoli pot fi influenţaţi de implicarea lor personală în propria afacere, ceea ce poate altera corectitudinea deciziilor de ordin tehnico-economic. Independenţa faţă de client a consultantului tehnic, ajută la formularea unor puncte de vedere imparţiale, cu caracter original, ceea ce reprezintă un avantaj pentru beneficiar.

Argumentarea unor decizii de ordin tehnico-economic. Unii producători agricoli, înaintea implementării unor acţiuni sau tehnologii cu caracter strategic, apelează la un consultant tehnic, care poate analiza conţinutul planului de acţiune, întocmind la nevoie rapoarte care justifică oportunitatea acestuia. De asemenea, în cazul unor decizii implementate deja, pot apărea controverse, iar pentru justificare, părerile sau rapoartele consultanţilor aduc un plus valoare.

Acumularea de cunoştinţe noi. Una dintre activităţile importante, specifice consultanţilor tehnici, este aceea de a transfera informaţii şi cunostinţe tehnice, către beneficiari. Mulţi producători agricoli recurg la consultanţi nu pentru a găsi o soluţie la o anumită provocare, ci pentru a-şi însuşi cunoştințe cu caracter special (utilizarea programelor de calculator în managementul exploataţiilor agricole, interpretarea unor rezultate chimice

CONSULTANȚĂ TEHNICĂ PENTRU PRODUCȚIA VEGETALĂ

Serviciile mele se adresează atât fermierilor cu mai puţină experiență în administrarea unei afaceri agricole cât şi agricultorilor experimentaţi, astfel încât aceştia să poată face faţă provocărilor din acest domeniu, aflat în continuă transformare. Ajut fermierii să-şi maximizeze profitul, prin recomandarea unor tehnologii în acord cu protecţia mediului. Acest lucru se realizează prin acordarea de consultanță profesională şi prin decizii bazate pe ştiință, inovație tehnologică şi prin faptul că sunt dedicat succesului clienţilor mei. 

Iniţiez cursuri de instruire şi perfecţionare destinate producătorilor agricoli sau altor categorii profesionale din domeniul agriculturii sau tangenţial acesteia. 

Propun, organizez şi execut în ferma dumneavoastră, câmpuri experimentale, prin care validăm împreună, tehnologii de nutriţie şi protecţie a plantelor, adaptate condiţiilor locale. 

Întocmesc rapoarte de cercetare aplicativă şi vă prezint rezultatele testărilor, astfel încât să puteţi generaliza la nivel de fermă, cele mai profitabile tehnologii de cultură a plantelor. 

Întocmesc fişe tehnico-economice pentru orice cultură agricolă, urmăresc implementarea acestora la nivel de fermă şi le ajustez pe parcursul perioadei de vegetaţie, în funcţie de condiţiile de mediu. 

Monitorizez culturile agricole, cu ajutorul teledetecţiei satelitare şi a inspecţiilor periodice în câmp şi vă pun la dispoziţie rapoarte tehnice care conţin concluziile şi recomandările cele mai potrivite. 

Identific boli, dăunători, buruieni, carenţe de nutriţie a plantelor şi propun cele mai potrivite tratamente pentru prevenirea şi combaterea acestora. Efectuez analize tehnico-economice la nivel de fermă, care au ca scop diagnosticarea rentabilităţii tehnologiilor agricole, pentru fiecare cultură în parte şi propun soluţii de remediere, dacă este cazul.