ÎNCERCĂRI AGROCHIMICE DE LABORATOR PENTRU PROBE DE SOL, PLANTE, SOLUȚII NUTRITIVE ȘI APĂ CU UTILIZARE ÎN AGRICULTURĂ - ÎN REGIM NEACREDITAT RENAR

INDICATORI AGROCHIMICI ANALIZAȚI: pH, CE (conductivitate electrică), amoniac, nitrați, nitriți, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, mangan, molibden, zinc, aluminiu, clor, cupru

 pH - în extract apos (raport de diluție 1:2,5 pentru culturi de câmp; 1:5 pentru culturi legumicole; 1:10 pentru soluri destinate culturilor de flori). Determinare potențiometrică.

Azot nitric (domeniu 0.0-30.0 mg/L; rezoluție 0.1 mg/L; acuratețe ±0.5 mg/L ±10% din citire la 25°C; sursa de lumină LED cu filtru de interferență de bandă îngustă la 525 nm)

Pregătirea probelor - SR ISO 11464: 1997 Calitatea solului. Pretratamentul eşantioanelor pentru analizele fizico-chimice. 

Extracție - ISO 14256-2:2005 Soil quality - Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution. 

Dozare - Manual Hanna Instruments pentru Multiparametru Fotometru HI83399 - adaptare a metodei de reducere cu cadmiu

Azot amoniacal (domeniu 00-100 mg/L; rezoluție 0.1 mg/L; acuratețe ±0.5 mg/L ±5% din citire la 25°C; sursa de lumină LED cu filtru de interferență de bandă îngustă șa 420 nm)

Extracție - ISO 14256-2:2005 Soil quality - Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution.

Dozare - Manual Hanna Instruments pentru Multiparametru Fotometru HI83399 - adaptare a Manualului de Tehnologii de Mediu și Apă ASTM, DI426, metoda Nessler.

Nitriți (domeniu 0-150 mg/L; rezoluție 1 mg/L; acuratețe ±4 mg/L ±4% din citirea la 25°C; sursa de lumină LED cu filtru de interferență de bandă îngustă la 575 nm).

Extracție - ISO 14256-2:2005 Soil quality - Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution.

Dozare - Manual Hanna Instruments pentru Multiparametru Fotometru HI83399 - adaptarea metodei cu sulfat feros.

Sulfat (domeniu 0-150 mg/L; rezoluție 1 mg/L; acuratețe ±5 mg/L ±3% din citire la 25°C; sursa de lumină LED cu filtru de interferență de bandă îngustă la 466 nm)

Extracție - STAS 7184/12-88. Soluri. Determinarea proprietăților de schimb cationic. ISO/DIS 22171 Soil quality - Determination of potential cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations buffered at pH 7, using a molar ammonium acetate solution.

Dozare - Manual Hanna Instruments pentru Multiparametru Fotometru HI83399 - sulfatul este precipitat cu cristale de clorură de bariu.

Fosfor (domeniu 0.0-30.0 mg/L; rezoluție 0.1 mg/L; acuratețe ±1.0 mg/L ±4% din citire la 25°C; sursa de lumină LED cu filtru de interferență de bandă îngustă la 525 nm)
Extracție - SR ISO 11263:1998. Calitatea solului. Determinarea fosforului. Determinarea spectrometrică a fosforului în soluție de bicarbonat de sodiu .
Dozare - Manual Hanna Instruments pentru Multiparametru Fotometru HI83399 - adaptare a metodelor standard pentru examinarea apei și a apelor reziduale, ediția 18, metoda cu aminoacid.
Potasiu (domeniu 0.0-20.0 mg/L; rezoluție 0.1 mg/L; acuratețe ±3.0 mg/L ±7% din citire la 25°C; sursa de lumină LED cu filtru de interferență de bandă îngustă la 466 nm)
ExtracțieSTAS 7184/18-80. Soluri. Determinarea conținutului de potasiu accesibil și potențial accesibil pentru plante. STAS 7184/12-88. Soluri. Determinarea proprietăților de schimb cationic. ISO/DIS 22171 Soil quality - Determination of potential cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations buffered at pH 7, using a molar ammonium acetate solution.
Dozare - Manual Hanna Instruments pentru Multiparametru Fotometru HI83399 - adaptarea metodei turbidimetrice cu tetrafenilborat de sodiu.

Calciu (domeniu 0-150 mg/L; rezoluție 1 mg/L; acuratețe ±5 mg/L ±3% din citire la 25°C; sursa de lumină LED cu filtru de interferență de bandă îngustă la 466 nm).
Extracție - STAS 7184/12-88. Soluri. Determinarea proprietăților de schimb cationic. ISO/DIS 22171 Soil quality - Determination of potential cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations buffered at pH 7, using a molar ammonium acetate solution. 
Dozare - Manual Hanna Instruments pentru Multiparametru Fotometru HI83399 - adaptarea metodei cu oxalat.
Magneziu (domeniu 0-150 mg/L; rezoluție 1 mg/L; acuratețe ±5 mg/L ±3% din citire la 25°C; sursa de lumină LED cu filtru de interferență de bandă îngustă la 466 nm)
Extracție - STAS 7184/12-88. Soluri. Determinarea proprietăților de schimb cationic. ISO/DIS 22171 Soil quality - Determination of potential cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations buffered at pH 7, using a molar ammonium acetate solution.
Dozare - Manual Hanna Instruments pentru Multiparametru Fotometru HI83399 - adaptarea metodei cu calmagit.