ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE DE LABORATOR PENTRU PROBE DE SOL, PLANTE 

- ÎN REGIM NEACREDITAT RENAR

MICROBIOLOGIE APLICATĂ

1. Dimensionarea și numărarea microorganismelor din probe de sol. Folosesc tehnica de obținere a diluțiilor decimale și determin numărul de microorganisme prin metode indirecte de numărare:

- metoda Koch (metoda culturală)

- metoda însămânțării în medii lichide (metoda diluțiilor limită sau metoda titrului)

2. Studiul dinamicii populațiilor de microorganisme din sol în urma aplicării de fertilizanți, biostimulatori, erbicide - studii de ecologie microbiană

3. Testarea/demonstrarea  eficacității biostimulatorilor microbieni, în câmpuri/parcele experimentale organizate la nivel de fermă

4. Studiul antagonismului dintre speciile de microorganisme, cu potențial în biocontrol

5. Izolarea și testarea tulpinilor microbiene înalt producătoare de compuși biologici activi, cu aplicații în biocontrol, biofertilizanți, decontaminarea biologică a solurilor poluate și diverse alte aplicații industriale

- izolarea, testarea și selecția de tulpini bacteriene libere fixatoare de azot, din genul Azotobacter, Clostridium.

- izolarea, testarea și selecția de tulpini bacteriene proteolitice din genurile Bacillus, Pseudomonas, Serattia, Sarcina.

- izolarea, testarea și slecția de tulpini microbiene amonificatoare, din genurile Pseudomonas, Bacillus, Clostridium, Aspergillus, Rhizopus.

- izolarea, testarea și selecția de tulpini microbiene nitrificatoare, din genurile Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrocystis.

- izolarea, testarea și selecția de tulpini microbiene denitrificatoare, din genurile Bacillus, Pseudomonas, Micrococcus, Spirillum, Thiobacillus.

- izolarea, testarea și selecția de tulpini microbiene producătoare de enzime celulozolitice, din genurile Vibrio, Cellvibrio, Cellulomonas, Chromobacterium, Bacillus, Bacterium, Streptomyces, Micromonospora, Cytophaga, Clostridium, Trichoderma, Aspergillus, Penicillium, Verticillium, Sporotrichum, Monosporium, Spicaria, Alternaria.

- izolarea, testarea și selecția de tulpini microbiene amilolitice, cum ar fi diverse ciuperci filamentoase, actinomicete, bacterii gram pozitive și gram negative.

- izolarea, testarea și selecția de tulpini microbiene pectinolitice, cum ar fi Bacillus, Pseudomonas, Flavobacterium, Streptomyces, Nocardia, Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Botrytis, Alternaria.