SEMINAR ȘI WORKSHOP 

Dacă pentru afacerea dumneavoastră trebuie să înțelegeți mai bine peisajul tehnologic actual și cel viitor și pentru a anticipa schimbările din domeniul biopesticidelor, biostimulatorilor și a fertilizanților, dar și pentru a putea planifica resurse și pentru consolida portofoliul de clienți, echipa FLUXTECH CONSULTING  poate dezvolta și prezenta cel mai corect conținut de seminar și workshop adaptat nevoilor afacerii dumneavoastră și poate prezenta toate informațiile necesare într-un format de prezentare atrăgător personalului, partenerilor sau clienților dumneavoastră.

Atât pentru producătorii agricoli, asociațiile de producători, cât și pentru echipele de vânzări, din cadrul companiilor de agribusiness, ofer cursuri de formare și instruire în domeniul nutriției plantelor și a fertilizării solului. Cursurile sunt structurate astfel încât participanții să își însușească sau să aprofundeze în cel mai scurt timp, atât cunoștințele generale de fiziologia plantelor cât și particularitățile nutriției plantelor, pe specii și fenofaze

Programele de instruire internă a echipelor de vânzări din companiile de agribusiness, sunt susținute cu ajutorul prelegerilor, demonstrațiilor practice, prezentărilor interactive sub formă de ateliere, atât în sală cât și pe teren. 

Deoarece acest serviciu nu se oferă în exclusivitate niciunei companii de agribusiness din piață, programele de instruire nu conțin poziționări și analize comparative de compoziție, mecanisme de acțiune și beneficii ale produselor comerciale concurențiale și se referă doar la prezentarea produselor aflate în portofoliul celor care solicită instruirea și bineînțeles noțiunile de bază din domeniul nutriției plantelor. 

Cu fiecare client în parte, stabilim de comun acord atât obiectivele cursurilor cît și nivelul de instruire dorit. Toate programele de instruire sunt însoțite de verificarea însușirii cunoștințelor de către paticipanți.