DESPRE MINE

Sunt absolvent al unei facultăți de Agricultură, specializarea Pedologie-Agrochimie și al unui masterat cu specializarea Biotehnologia Resurselor Naturale, iar prin studiile, calificările și experiența acumulată timp de 26 de ani, am dobândit competențe profesionale înalte. Instruirea universitară și postuniversitară, stagiile de practică, instruirea specializată și diverse alte cursuri de calificare și specializare, atât în țară cât și în străinătate, au avut un rol important în dezvoltarea mea profesională.

În activitățile mele profesionale nu am niciun fel de dependență față de beneficiarii serviciilor de consultanță tehnică. În activitatea mea de zi cu zi, îmi formez opinii și le exprim în mod deschis, fără ca acest aspect să influențeze interesele proprii ale clienților. Pentru asigurarea poziției de independență față de beneficiari, nu sunt influențat de opiniile politice, sociale și economice ale acestora, nu am interese economice în structurile organizatorice ale clienților și sunt detașat față de aceștia, din punct de vedere afectiv.

Caracterul de confidențialitate privind conținutul activității, a informațiilor la care am acces și a soluțiilor sau a propunerilor avansate, constituie unul dintre principiile importante pe care le respect. Din aceste considerente, asigur clienții că nu voi divulga nicio informație despre aceștia și nici nu voi folosi aceste informații pentru a obține beneficii sau avantaje.

Prin activitățile mele, promovez noul precum și realizările științifice importante din domeniile în care îmi desfășor activitatea și mă informez permanent în legătură cu rezultatele cercetărilor în domeniile în care sunt calificat/specializat.